منطقه یک - برگزاری کارگاه دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان

منطقه ۱،  3960531001
منطقه یک - برگزاری کارگاه دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان

خانه سلامت محله حکمت از برگزاری کارگاه دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان در  روز یکشنبه 29 مرداد خبر داد. این کارگاه با تعداد 25 نفر از اعضای کانون پیشگیری از استعمال دخانیات  در مسجد جعفری  برگزار شد.

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت " هر کسی که تا این لحظه از عمرش صد نخ سیگار کشیده باشد ، اعتیاد به سیگار دارد" و یا " هر کسی که در طول یک هفته حداقل 6 نخ سیگار بکشد به سیگار معتاد است " .نیکوتین موجود در تنباکو یک ماده شیمیایی بسیار اعتیاد آور و روانگردان است که باعث وابستگی جسمی روحی به مصرف دخانیات در فرد می شود که خود عوامل مهم افزایش خطر وابستگی به مواد مخدر است ،پیامد های حاصل از مصرف دخانیات عبارت است از تاثیر بر سلامت جسمی ،سلامت اجتماعی و روانی ، پیامد های اقتصادی و...

توصیه های کلیدی برای پیشگیری و ترک مصرف دخانیات : آگاهی ، باور های غلط ،جایگزینی برنامه ای سالم و...

آخرین عناوین