منطقه یک - برگزاری کارگاه سبک زندگی سالم با سر فصل آموزشی دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان

منطقه ۱،  3960531002
منطقه یک - برگزاری کارگاه سبک زندگی سالم با سر فصل آموزشی دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان

به گزارش روابط عمومی منطقه یک ، خانه سلامت کاشانک نسبت به برگزاری کارگاه سبک زندگی سالم با سر فصل آموزشی دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان در روزبیست ونهم مرداد ماه با حضور8 نفر از اعضای کانون پیشگیری از دخانیات در نمازخانه کوثر اقدام کرد.این کارگاه با هدف شناخت پیامد های اعتیاد به مصرف دخانیات و راهکار های دوری جستن از آنها مانند افزایش سطح آگاهی خود از عوارض جسمی ، روانی و اجتماعی مصرف سیگار و قلیان ،دوری جستن از محیط هایی که ترویج مصرف این مواد وجود دارد و غیره توسط مربی آموزشی برگزار شد.همچنین فیلم آموزشی در این راستا برای شرکت کنندگان پخش گردید. در پایان این برنامه بین شرکت کنندگان بروشور آموزشی و کاربرگ ارزشیابی توزیع شد.

آخرین عناوین