منطقه ۶: آشنایی با مواد مخدر و اطلاع رسانی

منطقه ۶،  3970410004
منطقه ۶: آشنایی با مواد مخدر و اطلاع رسانی

سرای محله بهجت آباد از برگزاری ایستگاه مشاوره آشنایی با مواد مخدر و اطلاع رسانی در پارک بهجت آباد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه ۶: خانه سلامت سرای محله بهجت آباد  در تاریخ  چهارم تیرماه به مناسبت هفته بدون دخانیات ، با هدف اطلاع رسانی در جهت خطرات ناشی از استعمال دخانیات با مشارکت کلانتری ۱۰۵ سنایی اقدام به ارایه خدمات مشاوره در پارک بهجت آباد نمود

آخرین عناوین