منطقه 6: قطع وابستگی روانی به دخانیات

منطقه ۶،  3970410005
منطقه 6: قطع وابستگی روانی به دخانیات

سرای محله سنایی ازبرگزاری کارگاه آموزشی ویژه کانون پیشگیری از دخانیات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6: سرای محله سنایی روز شنبه مورخ نوزدهم خرداد  ماه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی قطع وابستگی روانی به دخانیات  ویژه کانون پاد  نمود. این برنامه با هدف بالا بردن آگاهی از تکنیک های ترک دخانیات توسط کارشناس ارشد روانشناسی آموزش داده شد.

لازم به ذکر است این برنامه به مناسبت هفته بدون دخانیات  برگزار شد.

آخرین عناوین