منطقه 6:برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با مضرات دخانیات

منطقه ۶،  3970410006
منطقه 6:برگزاری  کلاس آموزشی آشنایی با مضرات دخانیات

خانه سلامت امیرآباد از برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با مضرات دخانیات ، به مناسبت هفته بدون دخانیات در خانه کودک امیر آباد خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6:خانه سلامت امیر آباد به مناسبت هفته بدون دخانیات و   با هدف ارتقای سطح آگاهی کودکان ،  در تاریخ نهم  خرداد  اقدام به برگزاری کلاس آموزشی  آشنایی با مضرات دخانیات در خانه کودک امیرآباد نمود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

آخرین عناوین