فستیوال تشکل های غیر دولتی سلامت محور

منطقه ۱،  3970523002
فستیوال تشکل های غیر دولتی سلامت محور

 

اداره سلامت شهرداری منطقه یک از برگزاری ویژه برنامه های روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی در سطح منطقه خبر داد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک با عنایت به فرا رسیدن 22 مرداد ماه روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی، فستیوال تشکل های غیر دولتی سلامت محور هم زمان با مناطق 22 گانه شهر تهران، در منطقه یک با شعار "تهران شهر مشارکت های اجتماعی/ شهر را یک روز به شما می سپاریم" نیز برگزار خواهد شد.

سوداگر رئیس اداره سلامت افزود در راستای جلب حمایت و مشارکت سازمان های مردم نهاد و همچنین کانون های اجتماعی حوزه سلامت این روز بهانه خوبی است تا با ایجاد بستر مناسب و ایجاد زمینه تعامل از ظرفیت طرفین در ارائه خدمات بهینه و اثربخش به شهروندان بهره برداری گردد. هدف این برنامه معرفی فعالیت های کانون های اجتماعی سلامت محور و همچنین ارتباط موثر کانون های اجتماعی سلامت محور و سازمان های مردم نهاد با شهروندان می باشد.

ویژه برنامه های این منطقه شامل برگزاری نشست هم اندیشی و تقدیر از تشکل های غیر دولتی فعال در حوزه سلامت و همچنین دبیران کانون های اجتماعی فعال در حوزه سلامت در روز 21 مرداد ماه، پیاده روی و راه اندازی پایگاه های مردمی در بوستان نیاوران با هدف معرفی و ارائه خدمات سمن ها و کانون های سلامت به شهروندان و استقرار سازمان های مردم نهاد و کانون ها به منظور ارائه خدمات در ایستگاه مترو تجریش در روز 22 مرداد ماه می باشد.

آخرین عناوین