فستیوال تشکل های غیر دولتی سلامت محور منطقه 13

منطقه ۱۳،  3970529005
فستیوال تشکل های غیر دولتی سلامت محور منطقه 13

اداره سلامت شهرداری منطقه 13 از برگزاری ویژه برنامه های روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی در سطح منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه13 با عنایت به فرا رسیدن 22 مرداد ماه روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی، فستیوال تشکل های غیر دولتی سلامت محور هم زمان با مناطق 22 گانه شهر تهران، در منطقه ی13 با شعار "تهران شهر مشارکت های اجتماعی/ شهر را یک روز به شما می سپاریم" برگزار شد.

غلام حسین ادب رئیس اداره سلامت افزود در راستای جلب حمایت و مشارکت سازمان های مردم نهاد و همچنین کانون های اجتماعی حوزه سلامت فستیوال تشکل های غیر دولتی سلامت محور در منطقه 13 برگزار شد. این برنامه در بوستان پیروزی، بوستان حافظ و بوستان خیام و خیابان پیروزی برگزار شد. غلام حسین ادب رئیس اداره سلامت منطقه 13 افزود به منظور جذابیت بیشتر هرچه بیشتر این فستیوال برنامه " سرزمین بازی های سلامت" با همکاری گروه سالمند در بوستان پیروزی برگزار شد.