همایش آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد در جوانان و نوجوانان" ویژه کانون پاد و خادمین مساجد

منطقه ۱۵،  3970812008

همایش آموزشی پیشگیری از سوءمصرف مواد درجوانان و نوجوانان به مناسبت هفته سلامت روان در مسجد امام زمان برگزار

 گردید و کارشناس برنامه در ارتباط با محورهای آموزشی درباره: -مواد چيست و سوء مصرف مواد به چه مواردي گفته مي شود ؟

-وجود چه رفتارهايي در اعضاي خانواده ، نشان دهنده اعتياد است ؟ -شانه هاي جسماني و رفتاري مصرف ترياک و مشتقات آن

-عارضه هاي خانوادگي اعتياد سوء مصرف مواد-عارضه هاي اجتماعي ، اقتصادي و شغلي اعتياد و سوء مصرف مواد-توصيه به

 والدين براي پيشگيري از مصرف مواد مخدر در فرزندان صحبت نمود. 

افراد شرکت کننده 75 نفر ازکانون پاد و خادمین سلامت مساجد بود