منطقه 19 : برگزاری گفتگو در شهر با عنوان " زنان و دخانیات" به همت خانه ی سلامت شکوفه شمالی

منطقه ۱۹،  3970814001
منطقه 19 : برگزاری گفتگو در شهر با عنوان " زنان و دخانیات" به همت خانه ی سلامت شکوفه شمالی

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری گفتگو در شهر با عنوان " زنان و دخانیات" به همت خانه ی سلامت شکوفه شمالی خبر داد :

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 و به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، از آن جايي كه مصرف دخانيات به عنوان شايع ترين علت مرگ در جهان محسوب مي شود و استعمال  قليان به عنوان يكي از هفت رفتار پرخطر منجربه مرگ زودرس اعلام شده است ضروري است تا با آگاهي بخشي به شهروندان از مضرات آن ، از تبعات آن پيشگيري كرد ؛ در اين ميان سلامت  زنان به عنوان ركن مهم در خانواده و جامعه ، از اهميت بيشتري برخوردار هستند بدين منظور خانه ي سلامت شکوفه شمالی با اجرای برنامه گفتگو در شهر با محوریت زنان و دخانیات تلاش کرده است تا بانوان را از خطرات استعمال دخانیات به ویژه قلیان که متأسفانه عدم آگاهی شهروندان از این مسئله باعث گسترش استعمال آن شده است نماید.