اجرای طرح گفتگو در شهر در هفته سلامت زنان منطقه 13

منطقه ۱۳،  3970830003
اجرای طرح گفتگو در شهر در هفته سلامت زنان منطقه 13

مدیر اداره سلامت منطقه 13 غلامحسین ادب از برگزاری برنامه گفتگو در شهر به مناسبت هفته سلامت زنان با موضوع حرکت، برای سلامت زنان خبر داد. این برنامه  با حضور  اعضای کانون پیشگیری از دخانیات در بوستان پیروزی در طول هفته سلامت زنان  برگزار گردید.در این برنامه در مورد سلامت زنان بحث و گفتگو شد.