منطقه12ارائه خدمات مشاوره روان شناختی و مشاوره ترک مواد دخانی

منطقه ۱۲،  3970915019
منطقه12ارائه خدمات مشاوره روان شناختی و مشاوره ترک مواد دخانی
  • ارائه خدمات مشاوره روان شناختی و مشاوره ترک مواد دخانی با مشارکت اعضای کانون پیشگیری از دخانیات با گروه مخاطب 3 نفر در خانه سلامت امامزاده یحیی برگزار شد .

آخرین عناوین