منطقه12:سبک زندگی سالم با موضوع مضرات مصرف سیگار و قلیان

منطقه ۱۲،  3970915023
منطقه12:سبک زندگی سالم با موضوع مضرات مصرف سیگار و قلیان
  • کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع مضرات مصرف سیگار و قلیان با مشارکت مرکز بهداشت پامنارویژه اعضای کانون پیشگیری از دخانیات با گروه مخاطب 15 نفر در خانه سلامت امامزاده یحیی برگزار شد .

آخرین عناوین