کارگاه آموزشی مهارت نه گفتن وکنترل خشم

منطقه ۱۵،  3971010004
کارگاه  آموزشی مهارت نه گفتن وکنترل خشم

خانه سلامت کیانشهر شمالی  در تاریخ26 آذر کارگاه  آموزشی مهارت نه گفتن وکنترل خشم را در سرای محله با  تعداد 25 نفرمشارکت کانون پاچ با هدف تربیت درست کودکان و تقویت مهارت نه گفتن و بالا بردن اعتماد به نفس و پرهیز از جملات منفی توضیحاتی ارایه داد

آخرین عناوین