کارگاه آموزشی شناخت و پیشگیری از ایدز

منطقه ۱۵،  3971010005
کارگاه آموزشی شناخت و پیشگیری از ایدز

خانه سلامت ولی عصر کارگاه اموزشی با موضوع شناخت و پیشگیری از ایدز ویزه اعضای کانون پیشگیری از دخانیات    برگزار نمود در این کارگاه درباره بیماری ایدز راههای انتقال این بیماری و...  نکاتی مطرح کردند و به سوالات مخاطبین پاسخ دادند

 

آخرین عناوین