کارگاه مضرات دخانیات – خانه سلامت مشیریه

منطقه ۱۵،  3971010006
کارگاه مضرات دخانیات – خانه سلامت مشیریه

خانه سلامت مشیریه منطقه 15در تاریخ 10/9/97اقدام  به برگزار ی کارگاه آموزشی مضرات دخانیات با حضور بیش از 30نفر از اعضای کانون دخانیات نمود دراین  برنامه در رابطه با مضرات دخانیات به ویژه قلیان و سیگار اطلاعات لازم به اعضا داده شد همچنین درباره راهکارهای پیشگیری از گرایش به دخانیات صحبت شد .

آخرین عناوین