کارگاه آموزشی بهداشت و سلامت روان

منطقه ۱۵،  3971010009
کارگاه آموزشی بهداشت و سلامت روان

خانه سلامت محله شهید بروجردی منطقه 15، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت و سلامت روان ویژه اعضای کانون پیشگیری از دخانیات محله در 17 آذرماه نموده است .در این کارگاه  که با مشارکت پایگاه سلامت در مدرسه شهدای سپاه  برگزار شد 40 نفر از اعضای کانون شرکت داشته  و در ارتباط با سلامت روان در سنین نوجوانی آموزش دیدند.

آخرین عناوین