منطقه 16- کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف مواد و الکل

منطقه ۱۶،  3971019002
منطقه 16- کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف مواد و الکل

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع دوری جستن از مصرف مواد و الکل در سرای محله شهرک بعثت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع دوری جستن از مصرف مواد و الکل با حضور 13 نفر از اعضای کانون پیشگیری از استعمال دخانیات در تاریخ 97/9/26 در سرای محله شهرک بعثت برگزار گردید. در این کارگاه همراه با پخش فیلم آموزشی، در خصوص علل مصرف مواد و آسیب های اجتماعی صحبت شد  و فرم های ارزیابی کارگاه آموزشی توسط فراگیران تکمیل گردید.

آخرین عناوین