منطقه 16- کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان

منطقه ۱۶،  3971022001
منطقه 16- کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان در سرای محله خزانه برگزار گردید.

به گزارش روایط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان با حضور 12 نفر از اعضای کانون پیشگیری از استعمال دخانیات در تاریخ 97/9/21 در سرای محله خزانه برگزار گردید. در این کارگاه کارشناس سلامت در مورد پیامد های مصرف دخانیات و توصیه هایی برای پیشگیری از دخانیات و همچنین در مورد عوارض مصرف دخانیات بر اطرافیان و تاثیر آن در سلامت جسمی و اجتماعی و روانی صحبت کردند.این کارگاه همراه با نمایش فیلم آموزشی برگزار شد.

آخرین عناوین