منطقه 16- کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف موادوالکل

منطقه ۱۶،  3971022002
منطقه 16- کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف موادوالکل

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع دوری جستن از مصرف مواد و الکل در سرای محله خزانه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع دوری جستن از مصرف مواد و الکل با حضور 12 نفر از اعضای کانون پیشگیری از استعمال دخانیات در تاریخ 97/9/24 در سرای محله خزانه برگزار گردید.در این کارگاه همراه با نمایش فیلم آموزشی، در مورد پیامدهای اعتیاد به مواد والکل و علت تمایل به مصرف مواد والکل و راهکارهای دوری جستن از مصرف مواد والکل صحبت شد.

آخرین عناوین