کلاس آموزشی با موضوع دوری جستن از مصرف دخانیات و قلیان

منطقه ۹،  3971101001
کلاس آموزشی با موضوع دوری جستن از مصرف دخانیات و قلیان

کلاس آموزشی   با موضوع دوری جستن از مصرف دخانیات و قلیان   با حضور     12    نفر از اعضای    کانون  در سرای محله سر آسیاب  برگزار گردید. در این کلاس تشریح گردید: در رابطه با استفاده نکردن از مواد غذایی دخانی در سنین مختلف صحبت شد.هم چنین در رابطه با عوارض ناشی از مصرف سیگار که شامل سرطانه مثانه و معده و ریه و مشکلات قلبی تنفسی پوکی استخوان صحبت شد.کسانی که در محیط هایی هستند که افراد سیگاری حضور دارند بیشتر در معرض این خطرات هستند افرادی که تصمیم به ترک سیگار دارند حضور در محیط نا سالم دوری کنند و در آخر کسانی که تصمیم به ترک سیگار داشتند به کلینیک ترک سیگار ارجاع داده شدند.

آخرین عناوین