منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت مدیریت استرس

منطقه ۱۶،  3971103001
منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت مدیریت استرس

کلاس آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مهارت مدیریت استرس در مجتمع فرهنگی فجر واقع در محله خزانه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کلاس آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مهارت مدیریت استرس با حضور 20 نفر از اعضای کانون پیشگیری از استعمال دخانیات در تاریخ 97/10/12 در مجتمع فرهنگی فجر واقع در محله خزانه برگزار گردید. در این برنامه کارشناس سلامت در مورد نشانه های روانی و جسمانی و رفتاری  استرس، عاملهای استرس و روشهای کنترل و مدیریت استرس توضیح دادند .

آخرین عناوین