منطقه 16- کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان

منطقه ۱۶،  3971113001
منطقه 16- کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان در فرهنگسرای بهمن واقع در محله نازی آباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان با حضور 20 نفر از اعضای کانون پیشگیری از استعمال دخانیات در تاریخ  97/10/10 در فرهنگسرای بهمن واقع در محله نازی آباد برگزار گردید. این برنامه توسط کارشناس سلامت با هدف آموزش درخصوص دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان(علت تمایل افراد به مواد و همچنین راهکارهای دوری از مواد مخدر وپیامدهای اعتیاد به مصرف سیگار وقلیان) برگزار شد.

آخرین عناوین