کلاس آموزشی با موضوع سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها

منطقه ۹،  3971115001
کلاس آموزشی  با موضوع سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها

روابط عمومی اداره سلامت منطقه 9 خبر داد: خانه سلامت استاد معین  اقدام به برگزاری  کلاس آموزشی  با موضوع   سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها در سرای محله استاد معین نمود .در این کلاس کارشناس عنوان  نمود: سرطان ابعاد جسمی،روانی،اجتماعی و اقتصادی زندگی خانواده بیمار را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.بدین لحاظ هنگام مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان باید نیازهای خانواده را هم در نظر داشت.

آخرین عناوین