مهارت مدیریت خشم

منطقه ۹،  3971116003
مهارت مدیریت خشم

 

کارگاه آموزشی مهارت مدیریت خشم  در روز یکشنبه 6/11/97 با حضور 10 نفراز اعضا کانون پیشگیری از دخانیات در سرای محله شمشیری برگزار گردید. هدف از برگزاری این کلاس ارتقا آگاهی حاضران در خصوص این مهارت است .  گزیده ای از مطالب ارائه شده به شرح زیر می باشد :

خشم حالتی طبیعی در انسانهاست که اگر از تعادل خارج شود مشکلاتی را برای فرد بوجود می آورد . شناخت تغییرات بدنی ،موقعیتها و مکانهایی که فرد را خشمگین میکند ، ایجاد وقفه در هنگام خشم ، و بازسازی شناختی از جمله  راهکار هایی است که در کلاس بیان گردید .

آخرین عناوین