منطقه 16- کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف مواد و الکل

منطقه ۱۶،  3971121001
منطقه 16- کارگاه آموزشی دوری جستن از مصرف مواد و الکل

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع دوری جستن از مصرف مواد والکل در فرهنگسرای بهمن واقع در محله نازی آباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع دوری جستن از مصرف مواد والکل با حضور 20 نفر از اعضای کانون پیشگیری از استعمال دخانیات در تاریخ 97/10/19 در فرهنگسرای بهمن واقع در محله نازی آباد برگزار گردید. این برنامه توسط کارشناس سلامت با هدف آموزش در خصوص دوری جستن از مصرف مواد و الکل (علت تمایل افراد به مواد و همچنین راهکارهای دوری از مواد مخدر و پیامدهای اعتیاد به مصرف مواد و الکل )  مورد بررسی قرار گرفت.

آخرین عناوین