زیان های اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات

منطقه ۵،  3971207006
زیان های اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات

به گزارش مسئول خانه سلامت جنت آباد مرکزی مشاوره فردی روانشناسی مورخ 10/11/97  برای اعضاء کانون دخانیات  و خانواده هایشان توسط کارشناس ارشد روانشناسی برگزار گردید.در این جلسه ابتدا به معرفی انواع دخانیات پرداخته شد و همینطور علل روی آوردن نوجوانان به دخانیات و در ادامه زیان های جسمی، روانی و اقتصادی دخانیات برای خانواده و جامعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

آخرین عناوین