کلاس دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان

منطقه ۵،  3971207007
کلاس دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان

به همت خانه سلامت اکباتان و کانون پیشگیری از دخانیات،مقرر گردید در تاریخ17بهمن  در خانه سلامت

کلاس دوری جستن از سیگار و قلیان برگزار گردید

آخرین عناوین