منطقه7:تور تفریحی آموزشی مرکز فراموز نفس پاک ویژه کودکان

منطقه ۷،  3971207011
منطقه7:تور تفریحی آموزشی مرکز فراموز نفس پاک ویژه کودکان

به گزارش مسئول خانه سلامت محله ارامنه ، خانه سلامت ارامنه به منظور آموزش پیشگیری از استعمال دخانیات در سنین کودکی تور آموزشی تفریحی ویژه کودکان در روز چهارشنبه مورخه 12/10/97 نموده است. در این برنامه کودکان در کارگاه مهارت های نه گفتن به دخانیات و آموزش مهارت های رفتاری و نه گفتن شرکت کردند .از دیگر کارگاه های آموزشی می توان به تئاتر عروسکی،اجرای مسابقه و آموزش ،نقاشی،پویا نمایی و ... اشاره کرد.