منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت ارتباط موثر

منطقه ۱۶،  3971211001
منطقه 16- کلاس آموزشی مهارت ارتباط موثر

کلاس آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مهارت ارتباط موثر در سرای محله علی آباد شمالی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کلاس آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع مهارت ارتباط موثر با حضور 24 نفر از اعضای کانون پیشگیری از استعمال دخانیات در تاریخ 97/10/30 در سرای محله علی آباد شمالی برگزار گردید. در این برنامه در مورد تعریف ارتباط ، اهمیت ارتباط ، انواع ارتباط ، عناصر اصلی ارتباط ، اجزای ارتباط ، گوش دادن فعال ، اهداف گوش دادن، روش های موثر برای گوش دادن فعال ، خصوصیات گوش دادن فعال و ... مطالبی بیان گردید.