منطقه7:کارگاه آموزشی "دوری جستن از مصرف مواد و الکل"

منطقه ۷،  3971212001
منطقه7:کارگاه آموزشی "دوری جستن از مصرف مواد و الکل"

به گزارش مسئول خانه سلامت محله امجدیه کارگاه آموزشی " دوری جستن از مصرف مواد و الکل " در راستای  طرح سبک زندگی سالم  در پایگاه بسیج مسجد الجواد برگزارگردید. این برنامه با سرفصل های آموزشی تعریف مواد مخدر، انواع مواد مخدر، راههای پیشگیری از اعتیاد و عوارض مخرب مصرف مواد و الکل بر روح و روان و با هدف ارتقاء سطح آگاهی مخاطبان در خصوص عوارض مصرف مواد و الکل و در راستای  طرح سبک زندگی سالم درروزسه شنبه مورخ11/10/97در پایگاه بسیج مسجد الجواد برگزار گردید.این برنامه با استقبال 20 نفراز مخاطبان روبرو شد.

آخرین عناوین