منطقه 19 : آموزش پیشگیری از مصرف سیگار و قلیان

منطقه ۱۹،  3971222001
منطقه 19 : آموزش پیشگیری از مصرف سیگار و قلیان

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 و به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، باتوجه به اين كه شايع ترين علت مرگ در جهان ، مصرف دخانيات است و امروزه نيز متاسفانه ، مصرف قليان در بين جوانان روند رو به رشدي را طي مي كند ؛ بنابراين ، در راستاي ارتقاءسطح آگاهي شهروندان نسبت به مضرات استعمال سيگار و قليان ، خانه ي سلامت اسفندیاری بستان در قالب دوره هاي آموزشي سبك زندگي ،اقدام به برگزاري کارگاه آموزشي با موضوع " دوري جستن از مصرف سيگار با همکاری پایگاه بهداشت پرنیان " کرده است .

 

آخرین عناوین