مهارت کنترل اضطراب

منطقه ۵،  3980125003
مهارت کنترل اضطراب

با هدف ارتقاء سلامت و آگاهی در بین مخاطبین، خانه سلامت محله سازمان آب اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "آشنایی با مهارت کنترل اضطراب " نموده که در تاریخ 5/12/97 با حضور 20 نفر مخاطب توسط کارشناس ارشد روانشناسی  برگزار گردید.

وقتی اضطرابتان شروع میشود مکث کنید و نفس عمیق بکشید و با تمرکز عمیق خواسته ناگهانی درونتان را کنترل و مهار کنید .یک نوشیدنی خنک بنوشید و حواستان را به آن متمرکز کنید .

آخرین عناوین