مهارت اعتماد به نفس

منطقه ۵،  3980125004
مهارت اعتماد به نفس

به همت خانه سلامت بیمه وکانون پیشگیری از استعمال دخانیات در تاریخ20-12-97کارگاه اموزشی مهارت اعتماد به نفس برگزار شد هدف از این آموزش بالا بردن سطح خود باوری در گروه مخاطب می باشد

آخرین عناوین