منطقه 19 : کارگاه آموزشی ماه رمضان فرصتی برای ترک اعتیاد

منطقه ۱۹،  3980218002
منطقه 19 : کارگاه آموزشی ماه رمضان فرصتی برای ترک اعتیاد

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، با توجه به قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان و ایام روزه داری، کارگاه آموزشی با محوریت ترک دخانیات به همت خانه سلامت شکوفه جنوبی برگزار شد .
وی ا فزود: با توجه به این که مصرف دخانیات باعث ابطال روزه می شود ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است تا علاوه بر بهره مندی از برکات معنوی این ماه ، با توجه به حذف عوامل مضر از جمله ترک دخانیات، سلامت جسم نیز ارتقا یابد.

آخرین عناوین