منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی مضرات دخانیات

منطقه ۱۹،  3980320001
منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی مضرات دخانیات

 به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، با توجه به این افزایش گرایش به مصرف دخانیات به ویژه در بین جوانان و ضرورت آگاهی بخشی به شهروندان در زمینه مضرات مصرف آن، کارگاه آموزشی مضرات دخانیات به همت خانه سلامت بهمنیار در سرای این محله برگزار شد .
وی افزود: آماری که از مرگ و میر مصرف کنندگان دخانیات گزارش می شود نشان دهنده ی اهمیت توجه به این مسئله می باشد بر این اساس برگزاری کارگاه های آموزشی می تواند در زمینه افزایش آگاهی شهروندان مؤثر باشد .

آخرین عناوین