منطقه 21: جمع آوری فیلتر سیگار از سطح بوستان های بدون دخانیات

منطقه ۲۱،  3980405015
منطقه 21: جمع آوری فیلتر سیگار از سطح بوستان های بدون دخانیات

به گزارش روابط عمومی و به نقل از رابط خبری سلامت، به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات فیلترهای سیگار از سطح بوستان های بدون دخانیات با همکاری و مشارکت کانون پاد و کانون جوانان جمع آوری شد.

محمدی خجسته سرپرست اداره سلامت با اعلام این خبر افزود: فیلترهای سیگار از سطح بوستان های بدون دخانیات برداشته شد وزن تقریبی آنها 700 گرم بود و جهت امحا به اداره پسماند تحویل داده شد. این برنامه با هدف فرهنگ سازی و حساس سازی شهروندان نسبت به سلامت خود و جامعه شان اجرا شد.

آخرین عناوین