منطقه 16: کارگاه اموزشی ساماندهی عرضه مواد دخانی ضامن اجرای قانون

منطقه ۱۶،  3980417004
منطقه 16: کارگاه اموزشی ساماندهی عرضه مواد دخانی ضامن اجرای قانون

کارگاه اموزشی ساماندهی عرضه مواد دخانی ضامن اجرای قانون در محله نازی آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت نازی آباد کارگاه اموزشی ساماندهی عرضه مواد دخانی ضامن اجرای قانوندر تاریخ 98/3/28 در فرهنگسرای بهمن با محتوای سهولت دسترسی به خدمت خاص، در گرایش به استفاده از آن موثر است عدم سازماندهی مراکز عرضه محصولات دخانیات و ... برگزار شد.

 

آخرین عناوین