منطقه 19 : استقرار سیلور من در بوستان های بی دود به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات

منطقه ۱۹،  3980422009
منطقه 19 : استقرار سیلور من در بوستان های بی دود به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه، به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات و در راستای ترویج نه به مصرف دخانیات در بین شهروندان، سیلورمن با استقرار در بوستان های هفتگانه از جمله بوستان ولایت، گلستان، شریعتی ، رسالت، باران ، نرگس و در دست داشتن پیام آموزشی شهروندان را به ترک دخانیات تشویق کردند .

آخرین عناوین