منطقه7:" جمع آوری فیلتر سیگار " از بوستان بدون دود سپیدار

منطقه ۷،  3980426001
منطقه7:"  جمع آوری فیلتر سیگار  " از بوستان بدون دود سپیدار

مسئول خانه سلامت محله خواجه نظام از برگزاری  جمع آوری فیلتر های سیگار از بوستان سپیدار به مناسبت هفته بدون دخانیات  درراستای برگزاری هفته بدون دخانیات وترویج فرهنگ ترک دخانیات وپاکسازی اماکن عمومی در  خانه  سلامت محله خواجه نظام خبر داد .وی افزود:  این  کمپین در تاریخ  25 خرداد  98 روز شنبه  با هدف  شعار ملی هفته بدون دخانیات  برگزار گردید .

 

آخرین عناوین