منطقه7:نمایشگاه شعارهای هفته بدون دخانیات

منطقه ۷،  3980426002
منطقه7:نمایشگاه شعارهای هفته بدون دخانیات

مسئول خانه سلامت محله خواجه نظام از برگزاری نمایشگاه شعارهای هفته بدون دخانیات   به مناسبت هفته بدون دخانیات با هدف اطلاع رسانی وارتقای آگاهی شهروندان خبر داد .نمایشگاه از  تاریخ  25خرداد  98  روز شنبه تاپایان هفته  برگزار  گردید.

 

آخرین عناوین