منطقه7:کارگاه آموزش کودکان دررابطه با مضرات سیگار

منطقه ۷،  3980426003
منطقه7:کارگاه  آموزش کودکان دررابطه با مضرات سیگار

مسئول خانه سلامت محله خواجه نظام از برگزاری کارگاه  آموزشی مضرات سیگار در کودکان   به جهت ارتقای  سطح  آگاهی  کودکان نسبت به مضرات سیگار در هفته بدون دخانیات  توسط  خانه  سلامت محله خواجه نظام خبر داد .

 این  کارگاه آموزشی در تاریخ 26  خرداد  98 روز یک شنبه  توسط خانه سلامت محله خواجه نظام برگزار گردید .

آخرین عناوین