منطقه7:کارگاه " پیشگیری از بیماریها با محتوای دخانیات

منطقه ۷،  3980426006
منطقه7:کارگاه  "  پیشگیری از بیماریها با محتوای دخانیات

مسئول خانه سلامت محله خواجه نصیر از برگزاری کارگاه پیشگیری از بیماریها با محتوای دخانیات در هفته بدون دخانیات به جهت ارتقای  سطح  آگاهی  افراد   با  همکاری پایگاه بهداشت گرگان توسط  خانه  سلامت محله خواجه نصیر خبر داد .

این  کارگاه آموزشی در تاریخ   29 خرداد  98 روز چهار شنبه کنترل قند توسط خانه سلامت محله خواجه نصیربرگزار گردید .

آخرین عناوین