منطقه7:تست تنفسی به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات

منطقه ۷،  3980426007
منطقه7:تست تنفسی  به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات

به گزارش مسئول خانه سلامت محله نظام آباد تست تنفسی (مشخص کننده ی مصرف اخیر تنباکو و دخانیات )به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات با هدف غربالگری و تشخیص زودرس بیماری های ریه و حساس سازی افراد نسبت به سلامت جسمی خود در روز دوشنبه مورخ  3/4/98 از ساعت 9 الی 12 ویژه 15 نفر از پرسنل شهرداری ناحیه یک و با همکاری جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در ساختمان شهرداری ناحیه برگزار شد.

آخرین عناوین